MALINOWE AKTUALNOŚCI

2016-06-13

POŁOŻNA W AFRYCE

Akcja „Położna w Afryce” ma na celu wspieranie i rozwój ośrodków położniczych w krajach Globalnego Południa. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” wspiera misje od ponad 24 lat. Nasi lekarze i położne niosą pomoc w najdalszych zakątkach świata.

Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny, który wynosi 24% rocznie, dla porównania w Polsce wynosi on 0,04% rocznie. Mimo ogromnej eksplozji demograficznej, w wielu afrykańskich wioskach opieka okołoporodowa nad kobietą ciężarną i jej dziećmi nie istnieje. Wiele kobiet wciąż rodzi w domach. Do ośrodków zdrowia przychodzą tylko w momencie komplikacji. Prowadzenie ciąż przez wykwalifikowany personel medyczny oraz edukacja matek może obniżyć wskaźnik umieralności okołoporodowej.

Co roku przy porodzie umiera 360 tysięcy matek, z czego 99% zgonów przypada na kraje Globalnego Południa. Ciężkie warunki życiowe, praca, choroby takie jak malaria i AIDS sprawiają, że poród w warunkach tropikalnych niejednokrotnie staje się sytuacją tragiczną. W takich warunkach podstawowy sprzęt jest całkowicie niezbędny.

PORÓD TO PIERWSZY KROK W PRZYSZŁOŚĆ !

POMÓŻ AFRYKAŃSKIM KOBIETOM ZAPEWNIĆ SWOIM DZIECIOM BEZPIECZNY START !!!

MALINOWA SZKOŁA RODZENIA „RUBUS” WSPIERA I POPIERA DZIAŁANIA FUNDACJI I Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ WŁĄCZY SIĘ DO WSPARCIA

Link do akcji położna w afryce: http://www.medicus.ump.edu.pl/akcje-fundacji/212-polozna-w-afryce

Link do Fundacji: http://www.medicus.ump.edu.pl/

Galeria tej aktualności: