Cennik

USŁUGA CENA
Kurs w szkole rodzenia (15,5 godziny łącznie) 500 PLN
Indywidualne spotkanie z instruktorem szkoły rodzenia w miejscu zamieszkania pacjentki 100 PLN / 1h
Wizyta patronażowa z kąpielą noworodka 200 PLN
Wizyta patronażowa bez kąpieli noworodka 150 PLN
Wybrane spotkanie w szkole rodzenia 150 PLN
Dojazd 1 PLN za 1 km. Inne dodatkowe usługi pielęgniarskie wg indywidualnego cennika.