Cennik

USŁUGA CENA
Kurs w szkole rodzenia (w okresie pandemii- 9 godziny łącznie) 450 PLN
Indywidualne spotkanie z instruktorem szkoły rodzenia w miejscu zamieszkania pacjentki 100 PLN / 1h
Wizyta patronażowa z kąpielą noworodka 200 PLN
Wizyta patronażowa bez kąpieli noworodka 150 PLN

Wybrane spotkanie w szkole rodzenia

INDYWIDUALNA KONSULTACJA PRZED PORODEM W SZKOLE RODZENIA

150 PLN

100 PLN

Dojazd 1 PLN za 1 km. Inne dodatkowe usługi pielęgniarskie wg indywidualnego cennika.